รถบัส

รถทัวร์

โดย บริษัท สยามนครเดินรถ จำกัด

     
     
     
     
     
     
    รถบัส รถทัวร์ โดย บริษัท สยามนครเดินรถ จำกัด
   
    บริษัท สยามนครเดินรถ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการเดินรถท่องเที่ยวมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปีโดยเริ่มมาจากการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมและทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะฉะนั้นทีมผู้บริหารจึงได้เริ่มจัดตั้งบริษัทสยามนครเดินรถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาจึงถึงปัจจุบัน โดยให้บริการ รถบัส,รถบัสพัดลม,รถพัดลม,รถบัสปรับอากาศ,รถบัสแอร์,รถทัวร์,รถทัวร์พัดลม,รถทัวร์แอร์,รถทัวร์ปรับอากาศ,รถโค้ช,เช่ารถบัส

ทางบริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริการเช่น ด้านความพร้อมของรถที่ให้บริการ โดยทางบริษัทฯได้มีการปรับปรุงและพัฒนารถและเครื่องยนต์ที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยการจัดตั้งสถานที่ซ่อมบำรุงและพร้อมกับทีมช่างที่มีความชำนาญเฉพาะเพื่อควบคุมคุณภาพของรถให้ดีอยู่เสมอ

ด้านพนักงานขับรถ ทางบริษัทฯได้มีการจัดการรูปแบบพูดคุยพบปะกันระหว่างผู้ประสานงานที่ต้องสัมผัสกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเดินทางกับพนักงานขับรถอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ประสานงานได้แลกปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการให้แก่พนักงานขับรถให้รับทราบและทำการปรับเปลี่ยนพัฒนาการการบริการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ ในราคาที่ยุติธรรม ดังนั้นทางบริษัทฯจึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและรับส่งพนักงานโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปอีกทั้งยังบริการเช่าเหมาท่องเที่ยวตามบริษัทห้างร้านต่างๆ และจากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ผู้บริการของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆให้สมกับเป็นมืออาชีพด้านการเดินรถต่อไปในอนาคต.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           ผลงานรถบัสพัดลม
           ผลงานรถบัสปรับอากาศ
           รูปรถบัสพัดลม
           รูปรถบัสปรับอากาศ
           บริษัทเอกชน
           มหาวิทยาลัย โรงเรียน
           หน่วยงานทางรัฐบาล
หน่วยงานทางรัฐบาล
หน่วยงานทางรัฐบาล
 
 
copyright ® by บริษัท สยามนครเดินรถ จำกัด Design by www.freethailand.com

บริการให้เช่า รถบัส รถทัวร์